Herroepingsrecht

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen veertien dagen zonder opgave van reden de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag van het sluiten van het contract. >

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Thomas Reuther, Burgemeisterstr. 75, 12103 Berlijn, E-mail: info@web-php.de) via een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief verzonden per post of e-mail) over uw beslissing om dit contract te herroepen.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u uw mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van intrekking

Als u zich terugtrekt uit dit contract, vergoeden wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen , inclusief leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop wij worden geïnformeerd over uw beslissing om dit contract te herroepen. Wij zullen een dergelijke terugbetaling uitvoeren met hetzelfde betaalmiddel als dat u voor de initiële transactie heeft gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk anders heeft ingestemd; in ieder geval zullen er voor u geen kosten in rekening worden gebracht als gevolg van een dergelijke terugbetaling.

Als u heeft verzocht dat de diensten tijdens de herroepingstermijn beginnen, moet u ons betalen een bedrag dat evenredig is aan de prestaties die zijn geleverd tot het moment dat u ons op de hoogte heeft gesteld van de uitoefening van het herroepingsrecht met betrekking tot dit contract, in vergelijking met de totale omvang van de diensten die in het contract zijn vastgelegd. span>