Servicevoorwaarden

Algemene voorwaarden (AV)
Deze algemene voorwaarden van Marco Neumann (hierna WEB-PHP® genoemd) zijn van toepassing op de aangesloten, eigen websites voor alle WEB-PHP
producten: Web-PHP.de, evenals aangesloten zustersites en wederverkopers.

Producten van derden of producten die onder licentie worden verkocht, zijn dienovereenkomstig gemarkeerd en zijn onderworpen aan de respectieve voorschriften van de fabrikant. Wij sturen gekochte
scriptlicenties per e-mail of via een downloadlink in het ledengedeelte. Wanneer u de licentie per e-mail verzendt, sturen wij maximaal dezelfde versie van een licentie
van 3 keer per 90 dagen. Telefonische ondersteuning is niet mogelijk. Door een scriptlicentie aan te schaffen, wordt de koper automatisch ingelogd op het forum. Echter, er
bestaat geen recht op toegang tot het forum en kan worden geweigerd. Bij klantblokkering wordt ook de toegang tot het klantengedeelte geblokkeerd. Wijzigingen zullen dan
plaatsvinden worden door ons gedaan na kennisgeving per e-mail.
Ondersteuning voor producten die niet overeenkomen met de huidige stand van ontwikkeling wordt niet of alleen tegen meerprijs verleend. Alle PHP-programma's
zijn getest op Linux-servers. Wij zijn niet verantwoordelijk voor fouten die optreden als gevolg van ontbrekende servercomponenten of serverinstellingen (bijvoorbeeld chmod-rechten instellen, PHP
e-mailverzending uitgeschakeld, verbod op het uploaden van bestanden of het inlezen van externe bestanden staat url_fopen toe) en kan geen ondersteuning bieden. De WEB-PHP-programma's zijn niet
getest of gemaakt voor Windows Server. Er zijn echter geen functionele beperkingen bekend.

Ongeacht uw winkelwebsite zijn alle WEB-PHP-scriptprogramma's (met de juiste markering) het intellectuele eigendom van D. Kahl, DE-Wendtorf.
De volledige versies kunnen alleen worden gedownload van web-php.de, w-p.systems en w-p-mobile.de.

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS), dat u kunt vinden op http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Wij zijn niet verplicht en ook niet bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenarbitragecommissie.

Algemene voorwaarden van de scriptlicentie
Wanneer u het aankoopscript voor de eerste keer installeert, moet u akkoord gaan met alle licentievoorwaarden die op deze pagina worden weergegeven.

&sec;1 Deze gekochte WEB-PHP® product, ook wel *Licentie*(s) genoemd, is het intellectuele eigendom van Dietmar Kahl en Thomas Reuther (WEB-PHP®).
Het verwijderen, wijzigen of onleesbaar maken van de zichtbare copyrightvermeldingen (indien aanwezig) in de broncode van uw software (PHP- en HTML-code) is niet toegestaan. Verkopen of verhuren
dit programma is niet toegestaan. De aangeschafte licentie is levenslang en persoonlijk en kan niet worden overgedragen aan andere mensen. Ondersteuning en downloaden is mogelijk
binnen de licentieperiode. Plug-ins, add-ons en modules zijn gekoppeld aan minimaal één hoofdlicentie, die zich in hetzelfde klantaccount moet bevinden. Anders een
plugin, add-on en/of module en licentie-uitbreiding kunnen niet worden gebruikt. De WEB-PHP® licentiesysteem beheert alle aangeschafte licenties met een unieke, niet-
overdraagbaar licentienummer in het beschermde klantengedeelte op web-php.de. De klant kan zijn licenties zo vaak downloaden als hij wil tijdens de licentietermijn.
Nadat de licentieperiode is verstreken, vooral als de gekochte artikelen worden verbeterd via WEB-PHP®, komen er verouderde en onveilige scripts uit het artikel
meester "V2" (WEB-PHP CMS Portal V2) kan niet meer worden geïnstalleerd. De WEB-PHP CMS Portal Mobile kan ook in oudere versies opnieuw worden geïnstalleerd zonder opnieuw te downloaden
de laatste versie. De klant kan vervolgkosten in rekening brengen voor het opnieuw downloaden van de versie 'V2'. serie. Een door de klant beveiligd licentiescript is dan waardeloos
zonder de licentietermijn te verlengen. WEB PHP® en aangesloten partnersites geven geen R4E-licenties af. Als u elders dan via een WEB-
PHP® factuur, is de aankoop van dit programma ongeldig. In geval van een juridisch geschil is de betaler altijd de eigenaar van de programma’s. Een verder onderzoek van
wie besteld heeft is van secundair belang.

&sec;2 Herdistributie, zelfs gratis, van deze of een gewijzigde versie van deze licenties is verboden. Verder is het niet toegestaan ??om
te gebruiken, publiceren of
delen van de licentie of de broncode ervan doorgeven voor uw eigen doeleinden zonder toestemming van WEB-PHP®.

&sec;3 Het gebruik van licenties is op eigen risico. De licentie mag niet worden gewijzigd, behalve ontwerpwijzigingen! De software wijzigen en/of aanpassen aan uw wensen
is alleen mogelijk na overleg met WEB-PHP® in schriftelijke vorm.

&sec;4 WEB-PHP® is niet verplicht om te controleren of de publicatie van de licentie of de inhoud ervan de rechten van derden of de wetten van de federale overheid aantast
Republiek Duitsland, een andere staat of een internationale confederatie van staten; De gebruiker is hiervoor als enige verantwoordelijk.
We wijzen uitdrukkelijk op de concurrentie- en perswetgeving en de regels die handelsmerken, namen, auteursrechten en industriële eigendomsrechten beschermen en bevelen aan
de inhoud controleren op compatibiliteit voordat deze wordt vrijgegeven. Een schending van deze wetten/rechten vindt met name plaats als de licentie of de inhoud ervan
bevat verboden pornografische of politiek extremistische informatie of aanbiedingen. Verder haatzaaiende, lasterlijke, beledigende of feitelijk onjuiste publicaties
moet worden vermeden. Bij overtredingen zal WEB-PHP® heeft het recht de gehele homepage te deactiveren of te verwijderen. De gebruiker moet WEB-PHP® van allemaal
claims die zijn ingediend vanwege een mogelijke juridische overtreding door de publicatie van inhoud op WEB-PHP® en is verplicht alle schade aan WEB-PHP® die hieruit voortvloeien
claimt vervanging.

&sec;5 WEB-PHP® aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door licenties. Bovendien kan een absoluut correcte werking van de licentie niet worden gegarandeerd. De licenties
zijn ontwikkeld voor servers die zijn opgezet volgens Duitse normen. Een claim voor ondersteuning op buitenlandse servers kan niet worden aanvaard. Er worden geen garanties gegeven voor
de door de licentienemer opgeslagen gegevens.

&sec;6 Deze licentie mag alleen worden gebruikt bij een installatie voor een domein, als deze met de bijbehorende URL in het klantengedeelte op www.web-php.de wordt ingevoerd. Extra
domeinen die naar deze installatie verwijzen, leiden tot foutmeldingen.
Als er meerdere installaties van uw licentie worden ontdekt, zal dit resulteren in een licentieschending, wat ertoe kan leiden dat het account wordt geblokkeerd en claims
voor schade.

&sec;7 WEB-PHP® heeft uw uitdrukkelijke toestemming om productverbeteringen, aanpassingen en wijzigingen weer te geven via mededelingen in het CMS-programma of per e-mail. Deze functie
is een basisonderdeel van de CMS-hoofdproducten en kan alleen worden gebruikt door het binnen de wettelijke termijn te retourneren. Uitwisselingsdeadline kan worden vermeden. De
installatie van de weergegeven updates is binnen het kader van deze licentievoorwaarden verplicht om ondersteuning te behouden.

&sec;8 Bij het eerste gebruik van een licentie gaat de gebruiker akkoord met de licentievoorwaarden.

Licentietermijn
De doorgaans verleende ondersteuningsperiode (licentietermijn) varieert en is afhankelijk van het betreffende artikel.
Ondersteuning wordt alleen geboden op servers die in Duitsland worden beheerd.
De licentietermijn omvat in principe de volgende diensten:
1.) Correctie van onjuiste codes in de vorm van algemene updates, in zeldzame gevallen ook via forumthread of circulaire mailer
2.) Toegang tot het forum
3.) Downloadbaarheid van de gekochte artikelen als ZIP-bestand
4.) Ondersteuning via e-mail

Als er voor een artikel geen licentieperiode is opgegeven, is ondersteuning niet mogelijk of uitgesloten. Bij bijzondere artikelen wordt dit in de informatietekst aangegeven.
Verlopen licentievoorwaarden kunnen worden verlengd tot minimaal 1 maand door een licentietermijnverlenging te bestellen, of een WEB-PHP CMS Portal V2 of WEB-PHP CMS Portal Mobile met een
licentietermijn en is automatisch van toepassing op alle artikelen van een klant.

Demo CMS-gebruik
Het demo-CMS is permanent gratis en levenslang te gebruiken.
Dit artikel bevat geen ondersteunings- en update-opties. Alleen ZIP-demo's geladen op WEB-PHP worden aangeboden met de nieuwste functionaliteit en foutcorrecties. WEB PHP
is niet aansprakelijk voor fouten op servers of websites veroorzaakt door demo-ZIP-bestanden gedownload van andere dan hierboven genoemde locaties. De gebruiker is verplicht
bij fouten de demo opnieuw laden en opnieuw installeren, of de relevante updates uitvoeren door een volledige licentie aan te schaffen. Sjablonen kopen en installeren
is mogelijk, maar vereist geen WEB-PHP® om de klant verdere ondersteuning te bieden voor de demo.
WEB PHP® heeft geen verplichting om de CMS-demo ter download aan te bieden.
Het gratis verspreiden en aanbieden van de demo is toegestaan ??en wenselijk. Het kan echter zijn dat de ZIP-bestanden door de downloadprovider moeten worden bijgewerkt of verwijderd.

Algemene voorwaarden van SJABLONEN
Alle WEB-PHP-sjablonen (indien voorzien van de juiste labels) zijn het intellectuele eigendom van de sjabloonontwerper, meestal WEB-PHP®.

&sec;1 bereik
De volgende algemene voorwaarden regelen de afhandeling en rechtsgrondslag van het overige bedrijfsgebied: sjablonen, flash-animaties, ordergerelateerd
individuele afbeeldingen.
Door een van de bovenstaande producten te kopen, gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.
Als u niet akkoord gaat met de algemene voorwaarden, moet u het gebruik van onze sjablonen en services worden verboden.

&sec;2 Eigendomsvoorbehoud
Bij het sluiten van het geldige koopcontract worden de sjabloon(s) (hierna alleen in enkelvoud vermeld) eigendom van de koper. De koper is
gerechtigd om de sjabloon op een domein te gebruiken, zelfs in delen of uittreksels. Het copyright van elke afzonderlijke afbeelding en van het algemene concept blijft
onbeperkt bij de houder van het auteursrecht.