Terms of Service

Vi påpeger udtrykkeligt konkurrence- og presselovgivningen og dem, der beskytter varemærker, navne, ophavsrettigheder og industrielle ejendomsrettigheder og anbefaler
kontrollere indholdet for kompatibilitet, før det frigives. En overtrædelse af disse love/rettigheder sker især, hvis licensen eller dens indhold indeholder
forbudt pornografisk eller politisk ekstremistisk information eller tilbud. Desuden hadskrænkende, ærekrænkende, fornærmende eller faktuelt ukorrekte publikationer
skal undgås. I tilfælde af overtrædelser, WEB-PHP® er berettiget til at deaktivere eller fjerne hele hjemmesiden. Brugeren skal bynify WEB-PHP® fra alle
krav fremsat på grund af en mulig lovovertrædelse gennem offentliggørelse af indhold til WEB-PHP® og er forpligtet til at betale alle skader til WEB-PHP® som følge af en sådan
erstatningskrav.

 

§5 WEB-PHP® påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af licenser. Desuden kan en absolut korrekt funktion af licensen ikke garanteres. Licenserne
er udviklet til servere opsat efter tyske standarder. Et krav om support på udenlandske servere kan ikke accepteres. Der gives ingen garantier for
de data, der er gemt af licenstageren.

§6 Denne licens må kun bruges på en installation for et domæne, hvis den er indtastet med den tilhørende URL i kundeområdet på www.web-php.de. Yderligere
domæner, der peger på denne installation, fører til fejlmeddelelser.
Hvis flere installationer af din licens opdages, vil dette resultere i en licensovertrædelse, hvilket kan resultere i, at kontoen blokeres og krav
for skader.

§7 WEB-PHP® har din udtrykkelige tilladelse til at vise produktforbedringer, justeringer og ændringer gennem meddelelser i CMS-programmet eller via e-mail. Denne funktion
er en basiskomponent i CMS-hovedprodukterne og kan kun bruges ved at returnere den inden for den lovpligtige frist. Byttefrist kan undgås.
installation af de viste opdateringer er obligatorisk inden for rammerne af disse licensvilkår for at opretholde support.

§8 Med den første brug af en licens, accepterer brugeren licensbetingelserne.

Licensperiode
Den generelt tildelte støtteperiode (licensperioden) varierer og afhænger af den respektive artikel.
Support ydes kun på servere, der drives i Tyskland.
Licensperioden omfatter grundlæggende følgende tjenester:
1.) Rettelse af forkerte koder i form af generelle opdateringer, i sjældne tilfælde også via forumtråd eller cirkulære mailer
2.) Adgang til forummet
3.) Mulighed for at downloade de købte varer som en ZIP-fil
4.) Support via e-mail

Hvis der ikke er angivet nogen licensperiode for en vare, er support enten ikke mulig eller udelukket. For særlige varer vil dette være angivet i informationsteksten.
Udløbne licensvilkår kan forlænges til mindst 1 måned ved at bestille en forlængelse af licensperioden eller en WEB-PHP CMS Portal V2 eller WEB-PHP CMS Portal Mobile med en
licensperiode og gælder automatisk for alle en kundes varer.

Demo CMS-brug
Demo CMS er permanent gratis og kan bruges hele livet.
Denne artikel er uden support og opdateringsmuligheder. Kun ZIP-demoer indlæst på WEB-PHP tilbydes med den nyeste funktionalitet og fejlrettelser. WEB PHP
er ikke ansvarlig for fejl på servere eller websteder forårsaget af demo ZIP-filer, der er downloadet fra andre steder end dem, der er nævnt ovenfor. Brugeren er forpligtet til at
genindlæs og geninstaller demoen i tilfælde af fejl, eller for at udføre de relevante opdateringer ved at købe en fuld licens. Indkøb og installation af skabeloner
er muligt, men kræver ikke WEB-PHP® for at give kunden yderligere support til demoen.
WEB PHP® har ingen forpligtelse til at tilbyde CMS-demoen til download.
Det er tilladt og ønskeligt at distribuere og tilbyde demoen gratis. ZIP-filerne skal dog muligvis opdateres eller fjernes af downloadudbyderen.

T&Cs for Skabeloner
Alle WEB-PHP-skabeloner (hvis med passende mærkning) er skabelondesignerens intellektuelle ejendom, normalt WEB-PHP®.

§1 Omfang
Følgende generelle forretningsbetingelser regulerer det øvrige forretningsområdes håndtering og retsgrundlag: skabeloner, flash-animationer, ordrerelateret
individuel grafik.
Ved at købe et af ovenstående produkter accepterer du vilkårene og betingelserne.
Hvis du ikke accepterer vilkårene og betingelserne, skal du have forbud mod at bruge vores skabeloner og tjenester.

§2 Ejendomsforbehold
Ved indgåelse af den gyldige købskontrakt bliver skabelonen(erne) (i det følgende kun anført i ental) købers ejendom. Køber er
berettiget til at bruge skabelonen på et domæne, selv i dele eller uddrag. Ophavsretten til hver enkelt grafik, såvel som det overordnede koncept, forbliver
ubegrænset med indehaveren af ??ophavsretten.